შესყიდვების და ლოჯისტიკის მენეჯერი

Добавить в избранное В избранном
შპს სის ბიზნეს სერვისი აცხადებს ვაკანსიას შესყიდვების და ლოჯისტიკის მენეჯერის ვაკანსიაზე. აუცილებელი მოთხოვნაა რუსული (კარგად), ინგლისური (კარგად). მოვალეობა: საქონლის/მომსახურების მიწოდების თაობაზე შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მონიტორინგი მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კუთხით და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება; გამარტივებული შესყიდვების პროცედურის მართვა: შესყიდვების წინ ბაზრის კვლევა და ანალიზი, მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების წარმოება და ოპტიმალური შემოთავაზების მქონე მომწოდებლის გამოვლენა; მარაგების მართვა და შესაბამისი საორგანიზაციო, ტექნიკა-მოწყობილობებით და სხვა აუცილებელი ინვენტარით მომარაგების უზრუნველყოფა, საჭიროების შემთხვევაში შესყიდვების ინიცირება; შესყიდული საქონლის საწყობისთვის გადაცემის უზრუნველყოფა; მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის პროცესში მონაწილეობა; შესყიდული საქონლის საბაჟო პროცედურების გატარება, დეკლარირება, განბაჟება და ქვეყნის შიდა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა შესყიდვებისა და ტრანსპორტირების კუთხით;

Контакты

Телефон 595385645
Дата публикации 20.09.2022